Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 11/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 5/27.5.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 22074/1783/3.7.2009 (ΦΕΚ Β 1431/17.7.2009) Υποχρεωτική από: 25.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top