Συμφιλίωση

Ο Ο.ΜΕ.Δ. αναβαθμίζεται και προσφέρει πλέον και υπηρεσίες Συμφιλίωσης επί συλλογικού χαρακτήρα  διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Με το άρθρο 98 του Ν. 4808/2021, η Συμφιλιωτική διαδικασία έρχεται να προστεθεί στις υπηρεσίες Μεσολάβησης & Διαιτησίας που προσφέρει ο ΟΜΕΔ τα 30 χρόνια λειτουργίας του.

Με τον όρο Συμφιλίωση νοείται η επιδίωξη διευθέτησης διαφορών ή διαφωνιών επί κάθε θέματος σχετικού με την απασχόληση και τους όρους εργασίας ή με επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις, είτε πρόκειται για εργασιακές διαφορές συλλογικού επιπέδου είτε ακόμη και ατομικές διαφορές που έχουν συλλογικό ενδιαφέρον.

Ο Συμφιλιωτής που επιλέγεται από κοινού από τα δύο μέρη, ή έπειτα από κλήρωση, από το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ., προσπαθεί να πετύχει την προσέγγιση των μερών και την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατό, μέσα από κοινές αλλά και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα δύο μέρη της διαφοράς και πάντα με τις αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ουδετερότητας και αντικειμενικότητας που διέπουν τον ΟΜΕΔ και τα Ειδικά Σώματα Μεσολάβησης & Διαιτησίας.

Στο τέλος της συμφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό Συμφιλίωσης με το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, καθώς και τις προτάσεις και αντιπροτάσεις των μερών, που υπογράφεται και κοινοποιείται στα μέρη, χωρίς όμως να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία της Συμφιλίωσης, έχοντας δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής από τη Μεσολάβηση και σχετικά λιγότερο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να λειτουργεί υπέρ της εξομάλυνσης των σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων σε συλλογικό επίπεδο.

Αίτηση Συμφιλίωσης μπορούν να υποβάλλουν συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, εκπρόσωποι εργαζομένων καθώς και οργανώσεις εργοδοτών ή μεμονωμένος εργοδότης.

Για να δείτε αναλυτικά το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών, πατήστε εδώ 

Για να δείτε αναλυτικά το άρθρο 13 του Ν.1876/1990, που αφορά τη Συμφιλίωση, όπως ισχύει, πατήστε εδώ 

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα στο [email protected] ή να μας καλέσετε στο 210 88 14 922

Go to top