Κινηματογράφων

Περιγραφή:

Δ.Α. 24/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/12.1.12)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κινηματογράφων 2001

Σ.Σ.Ε. (28.2.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηματογράφων όλης της χώρας

Κινηματογράφων 2000

Σ.Σ.Ε. (28.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηματογράφων όλης της χώρας

Κινηματογράφων 1999

Σ.Σ.Ε. (17.2.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Κινηματογράφων 1998

Σ.Σ.Ε. (26.3.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κινηματογράφων
Go to top