Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)

Περιγραφή:

Υ.Α. 49548/2372/2008 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (διετής) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2001

Υ.Α. 11874/2001 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β' 647/28.5.2001)

Σελίδες

Εγγραφή στο Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)
Go to top