Δημόσιο (προσωπικό)

Περιγραφή:

Δ.Α. 17/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/8.6.10)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δημόσιο (προσωπικό) 2004

Σ.Σ.Ε. (9.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ

Δημόσιο (προσωπικό) 2004

Δ.Α. 35/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Δημόσιο (προσωπικό) 2001

Σ.Σ.Ε. (30.8.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Δημόσιο (προσωπικό) 2000

Σ.Σ.Ε. (8.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Δημόσιο (προσωπικό)
Go to top