Μουσικών και Τραγουδιστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.4.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 20.4.2012 έως 20.4.2015)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 23/17.10.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών και Τραγουδιστών 1998

Σ.Σ.Ε. (12.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τραγουδιστών όλης της χώρας

Μουσικών και Τραγουδιστών 1997

Σ.Σ.Ε. (9.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Μουσικών και Τραγουδιστών
Go to top