Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (10.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/10.8.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2007

Σ.Σ.Ε. (2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2006

Σ.Σ.Ε. (11.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2005

Σ.Σ.Ε. (28.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου 2004

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (18.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Σταφυλεργατών-τριων Νομού Ηρακλείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου
Go to top