Ξεναγών Κέρκυρας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.5.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 2/2.6.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Κέρκυρας 2004

Σ.Σ.Ε. (31.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας (Από 1.4.2004 έως 31.12.2005)

Ξεναγών Κέρκυρας 2003

Σ.Σ.Ε. (10.7.2003) για τους όρους αµοιβής και Εργασίας των διπλωµατούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Ξεναγών Κέρκυρας 2001

Σ.Σ.Ε. (20.7.2001) για τους όρους αµοιβής και Εργασίας των διπλωµατούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Κέρκυρας
Go to top