Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (10.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 70/11.9.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Σ.Σ.Ε. (23.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς εθνικής εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ - ΕΣΗΕΑ)

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2002

Σ.Σ.Ε. (20.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επί συμβάσει εξαρτημενης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων δημοσιογράφων - συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούςσταθμούς μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Σελίδες

Εγγραφή στο Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Go to top