Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

Περιγραφή:

Υ.Α. 49539/2369/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2002

Υ.Α. 11884/2002 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. με κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 891/15.7.2002)

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2001

Υ.Α. 12276/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 793/22.6.2001)

Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 2000

Υ.Α. 13325/2000 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, Κέντρα και Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Ιδιωτικού Τομέα
(ΦΕΚ Β 1549/14.12.2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
Go to top