Αμμοβολιστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των Επιχειρήσεων του κλάδου αμμοβολών- χρωματισμών- καθαρισμών- υδροβολών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/19.05.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αμμοβολιστών 2005

Σ.Σ.Ε. (18.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεων του κλάδου Αμμοβολών - Χρωματισμών- 'Καθαρισμών & Λοιπών Συναφών Επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε Πλοία και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Πλωτά και μη Μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Αμμοβολιστών 2003

Σ.Σ.Ε. (13.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του κλάδου Αμμοβολών - Χρωματισμών - Καθαρισμών και Λοιπών Συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά (διετής)

Αμμοβολιστών 2002

Σ.Σ.Ε. (15.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του κλάδου Αμμοβολών - χρωματιστών - καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Αμμοβολιστών 2001

Σ.Σ.Ε. (2.1.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων και Επιχειρήσεων του κλάδου Αμμοβολών - Χρωματισμών - Καθαρισμών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων
για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Σελίδες

Εγγραφή στο Αμμοβολιστών
Go to top