Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του άρθρ.25 του ν.27/1975

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 14/2.8.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) - Βοηθητικό προσωπικό

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2006

Σ.Σ.Ε. (5.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του
Α.Ν. 89/67 (διετής)

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2004

Σ.Σ.Ε. (27.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του Α.Ν. 89/67

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2002

Σ.Σ.Ε. (21.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του Α.Ν. 89/67 (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)
Go to top