Εκδοροσφαγέων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 62/28.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11320/666/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εκδοροσφαγέων 2002

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (19.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας (διετής)

Εκδοροσφαγέων 2002

Σ.Σ.Ε. (19.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών, εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας

Εκδοροσφαγέων 2001

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 12/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκδοροσφαγέων, Εκδοροτεμαχιστών, Ακροκαθαριστών, Εργατοτεχνιτών Εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας

Εκδοροσφαγέων 2000

Σ.Σ.Ε. (22.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Εκδοροσφαγέων
Go to top