Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Περιγραφή:

ΔΑ 10/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/5.4.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11323/669/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 5.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2004

Δ.Α. 54/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2003

Δ.Α. 63/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2002

Δ.Α. 23/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη τη χώρα

Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2001

Δ.Α. 4/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάστασης όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Go to top