Βαφεία-Καθαριστήρια

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.6.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 36/30.6.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25791/2121/18.8.2009 (ΦΕΚ Β 1775/26.8.2009) Υποχρεωτική από: 30.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βαφεία-Καθαριστήρια 2004

Σ.Σ.Ε. (30.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βαφεία Καθαριστήρια-Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια Στεγνωτήρια και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων όλης της χώρας

Βαφεία-Καθαριστήρια 2003

Σ.Σ.Ε. (30.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

Βαφεία-Καθαριστήρια 2002

Σ.Σ.Ε. (11.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στα βαφεία - καθαριστήρια - μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων

Βαφεία-Καθαριστήρια 2001

Σ.Σ.Ε. (5.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων όλης της χώρας
στα Βαφεία - Καθαριστήρια- Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια, Στεγνωτήρια και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων

Σελίδες

Εγγραφή στο Βαφεία-Καθαριστήρια
Go to top