Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (15.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2003

Σ.Σ.Ε. (26.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (10.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Φαρμακευτικών και Συναφών επιχειρήσεων

Σελίδες

Εγγραφή στο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Go to top