Ξεναγών Λέσβου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Νήσο Λέσβο

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Λέσβου 1/18.4.2006)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11507/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 816/4.7.2006) Υποχρεωτική από: 20.4.2006
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Λέσβου 2000

Σ.Σ.Ε. (19.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουριστικούς πράκτορες της Νήσου Λέσβου

Ξεναγών Λέσβου 1997

Σ.Σ.Ε.(12.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που εργάζονται στη νήσο Λέσβο

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Λέσβου
Go to top