Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/04.5.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 19738/1575/11.6.2009 (ΦΕΚ Β 1208/19.6.2009) Υποχρεωτική από: 4.5.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2000

Σ.Σ.Ε. (17.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ανεξάρτητα αν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της Περιφέρειας Πειραιά

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 1999

Σ.Σ.Ε. (20.4.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 1997

Σ.Σ.Ε. (2.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)
Go to top