Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ) 2002

Περιγραφή: 

Υ.Α. 12526/2002 καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται σε Εκδοτικές Επιχειρήσεις Περιοδικών Εντύπων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1253/25.9.2002)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top