Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 27/2002 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ηλεκτροτεχνιτών- περιελιγκτών- ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/22.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη υποχρεωτικής: ΥΑ 12479/12.9.2002 (ΦΕΚ Β 1213/18.9.2002)Υποχρεωτική από: 22.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top