Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλιπάστων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 68/9.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13814/4.3.2003 (ΦΕΚ Β 323/18.3.2003) Υποχρεωτική από: 10.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top