Ζαχαρωδών προϊόντων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 65/8.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12321/27.8.2002 (ΦΕΚ Β 1183/12.9.2002) Υποχρεωτική από: 8.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top