Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της Χώρας, (πλην Μακεδονίας και Θράκης)) (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 118/27.9.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής:ΥΑ 15043/30.6.2003 (ΦΕΚ Β 1284/11.9.2003)Υποχρεωτική από: 27.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top