Κινηματογράφων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/20.3.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11135/13.4.2006 (ΦΕΚ Β 565/8.5.2006) Υποχρεωτική από: 20.3.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top