Αλλαντοβιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. . Υπ. Εργ.76/5.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12389/3.9.2002 (ΦΕΚ Β 1178/11.9.2002) Υποχρεωτική από: 15.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top