Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.3.2014) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 2/13.3.2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top