Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2013-2015 (διετής)

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/15.5.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top