Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.4.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/24.4.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top