Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2011

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (30.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας- χώματος και μαρμάρου (διετής)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας:27/16.5.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top