Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2010

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (14.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/19.10.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11343/689/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.10.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top