Μουσικών και Τραγουδιστών 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 1.8.2010 έως 37.7.2012)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/30.9.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top