Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 36/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 19/2.8.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11330/676/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 2.8.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top