Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010-2011-2012 (15.7.2010) (τριετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top