Μωσαϊκών - Πλακών 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 57/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/22.12.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5063/520/15.3.2010 (ΦΕΚ Β 337/29.3.2010) Υποχρεωτική από: 22.12.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top