Ξεναγών Κέρκυρας 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.9.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 3/25.9.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top