Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.10.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος όλης της χώρας.

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 59/10.12.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6895/678/4.3.2010 (ΦΕΚ Β 436/14.4.2010) Υποχρεωτική από: 10.12.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top