Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 48/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών -τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 28/23.11.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 404/62/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.11.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top