Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 37/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες - μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 21/30.9.09)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top