Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 45/24.7.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 27699/2250/17.9.2009 (ΦΕΚ Β 2078/28.9.2009) Υποχρεωτική από: 24.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top