Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 16/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/25.6.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25215/2057/6.8.2009 (ΦΕΚ Β 1651/11.8.2009) Υποχρεωτική από: 25.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top