Ξεναγών Κέρκυρας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 2/6.3.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top