Αμμοβολιστών 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των Επιχειρήσεων του κλάδου αμμοβολών- χρωματισμών- καθαρισμών- υδροβολών & λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/8.04.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 17379/1274/19.5.2009 (ΦΕΚ Β 1034/1.6.2009) Υποχρεωτική από: 8.4.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top