Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 39/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες - μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)»,
«Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/15.9.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top