Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (1.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 154/27.11.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4119/352/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 153/2.2.2009) Υποχρεωτική από: 27.11.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top