Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.8.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 137/22.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4113/350/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 207/9.2.2009) Υποχρεωτική από: 22.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top