Ζυμών αρτοποιΐας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου-Αμυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ) (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 134/16.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4118/351/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 153/2.2.2009) Υποχρεωτική από: 16.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top