Ζαχαρωδών προϊόντων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Προσωπικού Βιομηχανικών -Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθώς και λοιπών Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χωρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 59/9.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 28337/2318/25.9.2009 (ΦΕΚ Β 2161/2.10.2009) Υποχρεωτική από: 25.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top