Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 72/22.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 69016/3227/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 22.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top