Κινηματογράφων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.4.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47829/2313/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 9.4.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top