Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ανεξάρτητα αν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της Περιφέρειας Πειραιά

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/27.2.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 29003/1686/17.4.2008 (ΦΕΚ Β 699/21.4.2008) Υποχρεωτική από: 27.2.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top